репутация

управление на онлайн репутация

Какво представлява услугата онлайн управление на онлайн репутация (ORM) и защо е важно за марката?

Управлението на онлайн репутацията (ORM) е свързано с подобряването или възстановяването на Вашето име или добрата позиция на Вашата марка.

Read More
управление на онлайн репутация

Управление на онлайн репутацията и кандидатите за работа.

Защо кандидатите за работа се нуждаят от онлайн управление на онлайн репутацията? Понастоящем работните места са сравнително малко и далеч,

Read More