Без категория

Какъв е периода на заема?

perid-zaem  Срокът за изплащане е един от най-важните параметри, които трябва да се вземат предвид при вземане на решение за ипотека. Как да изберем срока на заема, за да изплатим задължението, без да се страхуваме от прекомерни разходи?

Както по-дългите, така и по-кратките срокове за изплащане ни дават някои предимства в зависимост от нашата ситуация. От една страна, по-дългият период на кредит означава по-ниска месечна вноска за нас, тъй като сумата на кредита се разпределя за по-дълъг период. Освен това увеличава кредитоспособността ни.

От друга страна обаче, по-дълъг период на погасяване е свързан с по-високи лихви, което означава, че ще дадем на банката повече общо. Ако решим за по-дълго погасяване, струва си да изберете банка, която ви дава възможност за предсрочно погасяване на заема. Тогава няма да натоварваме кредита си с ниска вноска и когато финансовото ни състояние се подобри, ще можем да извършим предсрочно погасяване на жилищния кредит.

Трябва да вземем предвид и възрастта си. Банките посочват възможната максимална възраст към момента на изплащане на заема и обикновено тя е 70 години. Следователно, когато кандидатстваме за заем за 30 години, не трябва да надхвърляме 40-годишна възраст. Разбира се, има изключения от това правило, но те ще включват допълнителна сигурност за банката под формата на животозастраховане.

Ипотека – допълнителни банкови предложения

Банките, предлагащи най-евтините ипотечни заеми, все по-често използват т.нар кръстосани продажби, т.е. групиране. Финансовите институции предлагат промоционални условия на заем в замяна на използване на други банкови продукти, като например откриване на спестовна и разплащателна сметка, дебитна или кредитна карта или сключване на застраховка. Струва ли си да се възползвате от подобни оферти?

Обикновено промоциите изглеждат много примамливи на пръв поглед, маржът определено е по-нисък или банката не начислява никаква комисионна за отпускане на заема. Рентабилността на подобна оферта обаче трябва да бъде внимателно изчислена. Например, ако банка изисква от нас да открием сметка, чиято услуга е безплатна с месечен приток на средства, офертата определено е изгодна за нас, тъй като не правим допълнителни разходи.