Без категория

Потенциални рискове и последици при вземане на кредит

riskove-pri-kreditНеизплащането на кредита, дори на правно основание, води до правни последици за кредитополучателя. В случай на споразумение с банка за преструктуриране или разсрочени плащания, във всеки случай ще трябва да погасите дълга. След края на гратисния период е препоръчително да се изплати част от „тялото“ на заема, за да се избегнат надплащания. Преструктурирането на кредита също увеличава окончателното лихвено плащане.

Индивидуалният фалит налага определени ограничения. Няма да работи да започнете да живеете в мир след отписване на дълга. Финансовият мениджър в рамките на три години има право да обезсили всяка сделка, извършена чрез несъстоятелност, включваща голяма сума пари. Всички разходи на длъжника са под контрола на управителя. През тези години на фалиралия беше забранено да заема ръководни длъжности и да се регистрира като индивидуален предприемач. Малко вероятно е да бъде възможно да се вземе нов заем, тъй като задължението се налага в рамките на пет години да се уведомят банките за фалита им, когато кандидатстват за заем. Също така, в случай на фалит, цялото имущество на длъжника е обявено за продажба. Приходите се използват за изплащане на дълга.

Всички данни за изплащане на заема се въвеждат в кредитната история. Ако е имало неплащане на заема или забавяне по него, информацията ще бъде изпратена, където е необходимо. Дори ако съдът откаже да събере дълга след изтичане на давността, кредитната история пак ще бъде повредена. Поради тази причина може да е трудно да се получат заеми в бъдеще.

Кредитополучателят е длъжен да извършва плащания по договора за заем, ако банката не отиде на срещата и не осигури ваканция по заем. В този случай причините, посочени за предоставянето на обезщетения за плащане, не се признават за валидни.

Източник: https://emporiki.bg/