Без категория

Кредити и лизинги – по какво си приличат и по какво се различават?

Съществува ясна методология за оценка на ефективността на заема или лизинговия ливъридж за конкретна ситуация. Често е трудно за клиент, който е нов за финансовия пазар и не е напълно запознат с финансовите продукти, да отсее кое е по-добро – кредит или лизинг.

Кредити и лизинги – общи черти и разлики

Що се отнася до лизинга, не всеки съвременен потребител на банкови услуги може ясно и по същество да посочи основните параметри на лизинговата сделка и нейната разлика от заема.

 

И двата случая става дума за банкови услуги. Има обаче и някои разлики:

  • В договор за заем има две страни в отношенията: банката кредитор и кредитополучателят.
  • В договора за лизинг има три страни във връзката: лизинговата компания, лизингополучателят (кредитополучателят) и доставчикът.
  • И в двата случая застрахователната компания може да бъде допълнителен контрагент.

Както кредитният график, така и изчислението на лизинга се характеризират с едни и същи параметри на транзакциите: срокът на договора, месечният характер на плащанията, санкции за забавено плащане.

 

Отличителни черти на лизинга

  • Лизинговите плащания включват данък върху добавената стойност.
  • Цената на лизинга не се определя от лихвения процент по кредита.
  • Имотът, ако такъв например е финансиран от някоя лизингова компания и е предмет на конкретната лизингова сделка, е притежание на лизингодателя.

 

Отличителни черти на кредита

  • Кредитната схема е достъпна за мнозина.
  • В момента са широко разпространени най-разнообразни форми на кредитиране, в това число кредит за покупка на недвижими имоти, автомобилни кредити, потребителски кредити, бързи кредити и така нататък.

 

Как да направим интелигентен избор?

Специални аналитични таблици ще ви ориентират по какъв начин да сравните кредита и лизинга и да направите избор. Във всеки случай е много важно да се сравнят тези две финансови категории, като не се забравят също така и данъчните предимства, които в много от случаите предполага лизинговият механизъм.

Икономиите от данъци, а оттам и изтичането на средства, правят лизинга доста привлекателен за много стопански субекти.

Източник: http://creditizateb.net/