Без категория

Кредит за покупка на мебели или домакински уреди

Финансовите институции предоставят на кредитополучателите богата гама от различни видове кредити.  На практика обаче единствено добрата селекция на подходящите заеми, може да ви спести пари. 

Стоков кредит за покупка на мебели или домакински уреди, компютърно и друго оборудване

Традиционната форма са стоковите кредити, които биха могли да се получат директно в магазина. Същността на този метод на кредитиране е предоставянето на средства от банката директно на продавача, който прехвърля стоките на кредитополучателя. Клиентът не получава пари на ръка. Всички операции на магазина и банката се извършват чрез безкасови плащания. Понякога стоките могат да бъдат получени дори само минути след подаване на заявлението.

 

Потребителски заем

Най-добрият начин за закупуване на оборудване и мебели е да спестите пари, но това предполага да подложите себе си и семейството си на строги икономии. Ако нямате време за такова нещо, например, ако някоя изгодна промоция приключва, можете да кандидатствате за  потребителски заем. При него обаче е необходимо да представите доста документи.  Потребителските кредити са достъпни в повечето банки, разбира се, при различни условия.

 

Бърз кредит

В много случаи бързите кредити се използват за покриване на непредвидени разходи, произтичащи от извънредни ситуации.

Характеристики на бързите заеми:

  • Предлагат се от микрофинансови организации
  • От момента на подаване на заявлението до получаването на средства, обикновено не минава повече от един час
  • Потенциален кредитополучател получава предварително решение за кредита в рамките на 5-10 минути
  • В повечето пъти за да получите кредит ви е необходима само с лична карта
  • Парите от кредита се превеждат по банков път, чрез Ипей или се дават на ръка.

Всяка компания за микрофинансиране разработва свой индивидуален подход за работа с клиенти. Най-често текущото състояние на кредитната история на кредитополучателя не се проверява. Ето защо за бърз кредит могат да кандидатстват дори и хора с лоша кредитна история. Дори това е един много добър шанс за тях да я променят в своя полза.