Без категория

Светиите воини

svetite-voiniВ християнската църква има светии,които приживе са служили в римската армия. Това обаче не е причината да станат светии. Почти всички заслужили този ранг са мъченици от ранната история на християнството. Тогава когато империята още е била много силна и като религиозна вяра е била езическа.

Първият светия воин по професия е свети мъченик Лонгин, който са бил свидетел на Разпятието и е признал пред всички: „Наистина това беше Божият Син“ (Мат. 27:54). Църковната история разказва, че след събитието, Лонгин повярвал в Спасителя, получил кръщение от апостолите, напуснал военна служба, върнал се у дома в Кападокия и в крайна сметка бил обезглавен за проповядване на Евангелието.

По-голямата част от войниците  канонизирани за светии произхождат от III и IV век, времето на яростното преследване на християни по заповед на езическия император Диоклециан. Подробностите в житията им се различават, но животът им често върви по един и същи път: римски войници или служители в армията, които се обръщат към Христос.

Тези свети мъже в даден момент намират вярата си в противоречие с езическите религиозни практики на римските военни (жертва на идоли) или заповедите, които получават (за преследване на християни). Избирайки Христос, те се подлагат на ужасяващи мъчения, преди да бъдат екзекутирани.

Някои от най-известните примери за Военните мъченици са на свети Георги Чудотворец, свети Димитър Солунски, Теодор Тирон, Андрей „Генералът”, Артемий Антиохийски и Свети Меркурий „Двата меча”. Често те се споменават с титлата „Великомъченик“ (гр. Μεγαλομάρτυρ, мегамартилет), въпреки че това име се споделя и от други мъченици, които не са били войници.

В иконите на всеки от тези войници светии ясно се разпознават атрибутите, показващи, че в земния си живот те са били войници, но в иконографията тези образи вече говорят за службата им на Бог. Особено интересна е историята за Свети Меркурий, който е бил наричан и двата меча, заради легендата според която, вторият му меч му е бил връчен от Архангел Михаил.