Без категория

Какво става със заема след развод?

Разпадането на брака, което води до развод, не прекратява задължението за заем във вашия дом. Решихме да отговорим на въпроса дали има добър начин за решаване на проблемите с един жилищен заем след развод, защото това е важен момент. Този пост ще обясни как бившите съпрузи могат да уредят проблемния въпрос за обща „ипотека“.

Какво става с ипотеката след развод?

От гледна точка на банките семейните отношения между съ-кредиполучателите не са особено важен въпрос. Ето защо е възможно да вземете заем за жилище с вашия партньор, който не е ваш съпруг. Подобна банкова политика предполага, че разводът няма да  промени много ситуацията от гледна точка на заемодателя. Практиката потвърждава това предположение. Банките не придават твърде голямо значение на прекратяването на брака на своите клиенти. Съпрузите остават солидарно отговорни за плащането на месечните вноски. Описаната ситуация е особено смущаваща, ако само един от бившите съпрузи използва апартамента.

След развода кредитополучателите отговарят солидарно и в началото си струва да се обясни защо разводът на двама заемополучатели не е особено важен от гледна точка на банката. Ако жилищният заем е бил теглен след брака, партньорите, които го изтеглили съвместно, отговарят за него със своето лично и общо имущество. Единственото изключение са случаите, в които съпрузите решават да разделят имуществото си по съдебен път.

Разводът води до края на общото имущество, но по никакъв начин не прекратява солидарната отговорност за жилищния заем. Бившите съпрузи са отговорни за текущото изплащане на дълга при същите условия като неомъжените кредитополучатели. Такава солидарна отговорност означава, че банката може да изиска от бившата съпруга или бившия съпруг да плаща цялата месечна вноска. Лицето, което е платило цялата вноска, трябва по-късно да поиска половината от разходите от съпруга.

Дори, ако в момента бившите съпрузи плащат вноските си за жилищни заеми съвместно и по равно, солидарната отговорност за дълга към банката в бъдеще може да е източник на сериозни проблеми. Друг въпрос е чувството за несправедливост, което често измъчва единия от съпрузите. Такова негативно усещане се дължи на факта, че разходите за кредит и финансовите задължения към банката трябва да бъдат поети от лицето, което всъщност не използва апартамента.

 

Придобиването на помещения е само едно възможно решение

Банките обикновено не изискват всички кредитополучатели да бъдат съсобственици на имота, който се финансира. Обикновено е възможно да се изплаща дълга от някой, който в момента не е съсобственик на апартамента. Следователно въпросите за евентуалното разделяне на помещенията не са от значение за банката. Кредиторът ще приеме ситуация, при която целият апартамент е поет от един длъжник (след изплащане на съответната равностойност на другия бивш съпруг), но и двамата продължават да изплащат заема. Тази ситуация изглежда удобна за банката, но е малко вероятно да бъде задоволителна за човек, който вече не притежава жилището или помещенията.

Добре е да се знае, че има и други варианти на разделяне на жилищните имоти след развод. В допълнение към гореспоменатото изплащане на бившия съпруг, понякога е възможно и физическо разделяне на помещенията (най-често еднофамилна къща). По-малко обезпокоително решение е замяната на една къща или помещение за два по-малки апартамента или съвместната продажба на кредитиран апартамент. Понякога добрите отношения между бившите съпрузи позволяват избор на още един вариант. Става въпрос за споделено ползване на къщата или апартамента при условия, споразумени в съда.

Източник: https://parite.bg/