Полезно

Какви уреди за нощно виждане съществуват

Всеки човек, който се нуждае от уред за нощно виждане, трябва да знае какви видове съществуват. Основно в търговската мрежа се предлагат три вида уреди за нощно наблюдение: устройства за нощно наблюдение, мерници за огнестрелни оръжия и очила за нощно виждане.

Всяко едно от тези устройства би могло да бъде използвано съвсем самостоятелно или комбинирано с оръжие. Кое от изброените по-горе устройства ще изберете да си купите, зависи единствено от целта, която преследвате с използването му. При избора, понякога, роля играе и разстоянието, от което ще се наблюдава обекта.

Принципът на действие на голяма част от уредите за нощно виждане  е идентичен с този на бинокъла и перископа. Обикновено се употребяват при извършването на някакви разузнавателни действия и никога за произвеждане на насочен обстрел.

Очилата за нощно виждане, които се предлагат, обикновено са прикрепени към предпазна каска. Използват се специални ленти за окачването им. Целта е ръцете да са напълно свободни.

Различните модели устройства за нощно виждане се различават по електрооптичните преобразуватели, които имат. Разликата е конкретно в чувствителността на катода им, резолюцията и честотата на полето.

Тези устройства могат да бъдат оптични или цифрови, като цифровите изглеждат значително по-големи от оптичните. Техният визьор е по-прецизен, притежава по-голяма точност на откриване на обекти, разполага с възможности за настройки.

Оптичните устройства са значително по-компактни и с жироскопична автоматизирана система за контролиране на светлината.

Когато избирате цифрово устройство за нощно наблюдение, трябва да обърнете внимание на това, колко е силна необходимата светлина, за да не се получи изкривяване на образа. Обърнете внимание и на резолюцията, която зависи от контраста и честотата на предаваното изображение. Друг основен фактор при избор на устройство е нивото на чувствителност.

Преди да се насочите към конкретно устройство, трябва добре да се запознаете и с характеристиките на различните поколения устройства за нощно виждане и да имате реални очаквания от тях.