Без категория

Адаптиране на базовите цени към пазарната конюктура

10909Адаптирането на цените към конкретните пазарни условия има за цел моделирането на цената в зависимост от географското положение и специфичните особености на потребителя и от характера на целевия пазар в определен период от време. Маркинговата теория предлага пет конкретни стратегии за адаптиране на цената:

Географско ценообразуване– тази стратегия е свързана с намирането на оптимално решение на проблема как да се калкулират разходите по доставката на стоките на клиенти, които се намират на различни разтояния от производителя. Основните варианти на решение са:

  • фирмата да предлага единни цени за всички клиенти назависимо от разтоянието, на което трябва да се достави стоката.
  • фирмата да определя зонални цени, като групира в зони потребители, разположени на приблизително еднакво разтояние, и формира цени отразяващи реалните разходи за доставка до всяка зона.
  • фирмата да определи цена да базов пункт- тези които възприемат този вариант, определят единна цена до конкретен пункт за доставка на основните количества. Дистрибуторите получават стоката в този пункт и калкулират фактическите разходи по доставката до крайния потреб.с цените на дребно.
  • фирмата да определи цена до своя склад и да прехвърли всички разходи по фактическата доставка на купувача.
  • Фирмата да определи цена, покриваща разходите по доставката до крайния потреб.

Остъпка от цените– класически метод за адаптиране на цените към променящите се пазарни условия, е предоставянето на остъпки. Най- често производителите и търговците предлагат следните остъпки: количествен рабат; отстъпка за плащане в брой; сезонна отстъпка; отстъпка за редовен клиент; търговска отстъпка; отстъпка за стока втора употреба; сервизен рабат; отстъпка за ниско качество или за залежала стока; отстъпка за покупка на нов модел на изделието срещу връщане на стария модел; отстъпка за нов клиент- при първа сделка.

Деловата практика показва нарастващо предпочитание на производителите, към скрити отстъпки под формата на предоставяна на безплатни допълнителни услуги и консумативи, удължаване на гаранциония срок. За повишаване на конкурентоспособност са правят и т.нар.сложни отстъпки, които представляват комбинациа от няколко отстъпки, напр.за количество, за плащане в брой и за редовен клиент.